Tel / 072-688-3122

NEOクラス|NEO|予備校|塾|小中高|高卒

小中高生を「伸ばして合格!」どれだけ伸ばせるかがNEOクラスの指導姿勢です。大規模自習室あります。

合格実績

2018-04-01 09:35:00

高校受験も伸ばして合格!

茨木高受験全員100%合格!

春日丘受験全員100%合格!

千里高受験全員100%合格!

三島高受験全員100%合格!

槻の木受験全員100%合格!

高槻北受験全員100%合格!

 

計23名合格!(全進学先)

茨木高校合格(2中生・第一志望)

春日丘高合格(2中生・第一志望)

千里高校合格(芝中生・第一志望)

立命館高合格(2中生・第一志望)

立命館高合格(芝中生・第一志望)

関大一高合格(2中生・第一志望)

三島高校合格(9中生・第一志望)

三島高校合格(9中生・第一志望)

三島高校合格(2中生・第一志望)

槻の木高合格(芝中生・第一志望)

高北(8)合格!!

京海洋高合格!!

芥川高校合格!!

大阪薫英高合格!!